Restricións covid en Galicia

Restricións 2021

Inicio da apertura en Galicia

Inicio da apertura en Galicia

Inicio da apertura en Galicia

Inicio da apertura en Galicia

Medidas ata o 17/02/2021

Restricións principios de 2021

Restricións 2020

Restricións 2020