Rescate de plans de pensións por parte de autónomos e empregados afectados por un ERTE

Os autónomos que cesasen a súa actividade polo coronavirus e as persoas afectadas por un ERTE poderán rescatar as achegas realizadas aos plans de pensións para aliviar as súas necesidades de liquidez. Os supostos nos que a medida resultará de aplicación son os seguintes:

  • Atoparse en situación legal de desemprego como consecuencia dun expediente de regulación temporal de emprego derivado da situación de crise sanitaria.
  • Ser empresario titular de establecementos cuxa apertura ao público viuse suspendida.
  • No caso dos traballadores por conta propia que estivesen previamente integrados nun réxime da Seguridade Social como tales e cesasen na súa actividade.

 

Decreto/normativa: