IVE: Son deducibles as cotas de IVE/IVE soportado durante o período de inactividade polo COVID-19?

A condición de empresario non se perde automaticamente polo mero cesamento na actividade. Se se produciu unha interrupción das operacións, as cotas soportadas durante ese período poden ser deducidas no caso de concorrer os restantes requisitos esixidos legalmente.