IVE: Cal é o tipo aplicable á venda de libros, xornais e revistas dixitais?

A partir do 23 de abril, o tipo aplicable á entrega de libros, xornais e revistas dixitais redúcese do 21 ao 4%. Para iso, os libros, xornais e revistas electrónicos non deberán consistir íntegra ou
predominantemente en contidos de vídeo ou música audible nin, do mesmo xeito que no caso dos libros físicos, conter única ou fundamentalmente publicidade (a porcentaxe de ingresos obtidos da publicidade non deberá superar o 90%).