Interrupción dos prazos para a devolución dos produtos

Suspéndense os prazos de devolución dos produtos comprados por calquera modalidade, ben presencial ben en liña, que se renovarán ao finalizar a vixencia do real decreto-lei ou das súas prórrogas.

 

Decreto/normativa: