13/05/2020 Información técnica sobre o aforo de establecementos de hostalaría