16/03/2020 Estado de alarma polo COVID-19: Queda sen efecto a limitación do tempo de estacionamento na zona azul