16/03/2020 Estado de alarma polo COVID-19: Normas de funcionamento e novo horario do Mercado Municipal