28/04/2020 Estado de alarma polo COVID-19: Anticipo da prestación para as persoas acollidas a ERTEs