Deducción por maternidade: No caso de nais traballadoras, afecta o ERTE á dedución por maternidade?

As mulleres con fillos menores de tres anos con dereito á aplicación do mínimo por descendentes poderán minorar a cota diferencial do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ata en 100 euros mensuais por cada fillo menor de tres anos, sempre que realicen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidad. 19 De acordo co apartado 2 do artigo 208 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, no caso de expedientes de regulación temporal de emprego nos que se suspenda o contrato de traballo, o contribuínte atópase en situación de desemprego total. Por tanto, nos casos de suspensión do contrato de traballo durante todo o mes, como consecuencia da aprobación dun expediente de regulación temporal de emprego, deixa de realizarse unha actividade por conta allea e de cumprirse os requisitos para gozar da dedución por maternidade e o correspondente abono anticipado. Só sería posible realizar un traballo por conta allea, cando este realizásese a tempo parcial en supostos temporais de regulación de emprego. Nestes casos si se tería dereito por eses meses á dedución por maternidade.