Cando se deben ingresar polos autónomos as cotas afectadas polas moratorias?

No caso dos traballadores autónomos, as cotas correspondentes aos períodos de liquidación de maio, xuño e xullo de 2020, deberanse ingresar nos meses de novembro de 2020, decembro de 2020 e xaneiro de 2021, respectivamente, e de forma simultánea coas cotas deses mesmos meses.

 

No caso dos traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, as cotas correspondentes aos períodos de liquidación de maio, xuño e xullo de 2020, deberanse ingresar nos meses de decembro de 2020, xaneiro 2021 e febreiro de 2021, respectivamente, e de forma simultánea coas cotas de novembro de 2020, decembro de 2020 e xaneiro de 2021.