Apoio para persoas traballadoras acollidas a ERTE

A Xunta activa unha liña de apoios para que cada traballador/a galego/a acollido/a a un expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) autorizado e que aínda non cobrara as prestacións por desemprego do Goberno central poida recibir de forma inmediata un anticipo de 1500 euros, cun tope mensual de 750.

 

Información adicional:

 

Decreto/normativa: