A situación creada polo estado de alarma e as súas consecuencias son causas legais para o despido?

Non. Polo tanto, os despidos por causas económicas, técnicas, organizativas, produtivas ou por forza maior vinculadas coa crise sanitaria do COVID-19 levados a cabo desde o 28 de marzo son improcedentes.