9/06/2020 Aumentan case un 10% as subvencións a entidades deportivas para o financiamento de proxectos de actividade xeral