27/05/2020 O Concello de Carballo reparte os períodos de cobranza de impostos en diferentes trimestres para facilitar o pago