18/03/2020 Estado de alarma polo COVID-19: Funcionamento do servizo de recollida de lixo