16/04/2020 Estado de alarma polo COVID-19: Plan de continxencia do servizo do ciclo integral da auga