15/03/2020 Peche da oficina comercial de Gestagua e ampliación do prazo de cobranza dos recibos sen domiciliación bancaria