15/03/2020 O Rexistro Xeral do Concello só atenderá asuntos urxentes. Aconséllase usar o rexistro e a sede electrónicos